Fotowoltaika

Pompy ciepła

Kotły

Pellet

Obowiązek wyboru pomp ciepła oraz kotłów zgazowujących drewno i kotłów na pellet z listy ZUM 

Ekodotacje
28/03/2024

Zmiany w „Czystym Powietrzu”

Czyste Powietrze to program dotacyjny, dzięki któremu można otrzymać dofinansowanie na termomodernizację budynków, przede wszystkim poprzez ocieplenie, wymianę okien oraz modernizację kotłowni. Funkcjonuje on nieprzerwanie od 2018 roku i stanowi istotne wsparcie dla mieszkańców Polski w zwiększaniu efektywności energetycznej ich domów. Zarząd Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) podjął jednak decyzję o zaostrzeniu wymogów dla uczestników programu oraz wprowadzeniu zmian dotyczących dofinansowania pomp ciepła oraz kotłów. Zgodnie z nowymi przepisami, wybór urządzeń grzewczych w ramach programu Czyste Powietrze, takich jak pompy ciepła, kotły zgazowujące drewno i kotły na pellet, będzie możliwy wyłącznie spośród urządzeń i materiałów znajdujących się na tzw. liście ZUM (Zielone Urządzenia i Materiały). Czym jest ta lista?

Lista ZUM (Zielone Urządzenia i Materiały) to narzędzie wspierające wnioskodawców programu "Czyste Powietrze" w procesie wyboru urządzeń i materiałów kwalifikujących się do dofinansowania. Została ona wprowadzona 15 lutego 2021 roku, a jej obsługą zajmuje się Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB). Lista ZUM stanowi publiczny rejestr produktów, które spełniają określone standardy ekologiczne. Wpisanie na listę ZUM zapewnia beneficjentowi, że dany produkt spełnia wymogi programu "Czyste Powietrze". Do tej pory osoby osoby ubiegające się o dofinansowanie mogły wybierać urządzenia spoza listy ZUM, pod warunkiem spełnienia wymogów programu "Czyste Powietrze". Jednakże od 22 kwietnia 2024 roku beneficjenci decydujący się na instalację pompy ciepła (oraz kotła na pellet) będą zobligowani wybrać urządzenie z listy ZUM.

Na liście ZUM możemy znaleźć następujące produkty:

  • pompy ciepła: powietrze/woda (dla temperatury zasilania 55°C); powietrze/woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej (dla temperatury zasilania 55°C); powietrze/woda do c.w.u.; gruntowa o podwyższonej klasie efektywności energetycznej; powietrze/powietrze

  • kotły: gazowe kondensacyjne/olejowe kondensacyjne; na pellet drzewny o podwyższonym standardzie; zgazowujący drewno o podwyższonym standardzie

  • ogrzewanie elektryczne: kotły elektryczne; inne ogrzewanie elektryczne (np. grzejniki)

  • materiały budowlane: materiały izolacyjne; okna/drzwi balkonowe/drzwi tarasowe; drzwi zewnętrzne/bramy garażowe

  • a także: kolektory słoneczne; wentylację mechaniczna z odzyskiem ciepła; mikroinstalacje fotowoltaiczne; węzły cieplne

Lista ZUM a pompy ciepła:

Każda pompa ciepła wpisana na listę ZUM musi spełniać szczegółowe wymagania techniczne określone przez program "Czyste Powietrze". Producent musi dostarczyć odpowiednią dokumentację która obejmuje: etykietę energetyczną, potwierdzającą osiągnięcie określonej klasy efektywności energetycznej przez urządzenie; kartę produktu, zawierającą istotne informacje techniczne i parametry produktu; dokumentację techniczną spełniającą wymogi dotyczące informacji o produkcie; oraz deklarację zgodności produktu CE, która potwierdza, że produkt spełnia wszystkie obowiązujące normy i dyrektywy Unii Europejskiej. Od 22 kwietnia 2024 r. obowiązkowy będzie również raport z badań w niezależnym akredytowanym laboratorium w UE/EFTA. Termin dotyczy urządzeń dodawanych do listy. W przypadku urządzeń znajdujących się na liście okres przejściowy (czas na uzupełnienie raportu) trwa do 13 czerwca 2024 r.

Taka zmiana jest reakcją na wyrażane przez ekspertów obawy dotyczące obecności na polskim rynku wielu pomp ciepła produkowanych w Azji, które nie spełniają wymagań ani nie odpowiadają parametrom technicznym zawartym w opisach.

Czy produkty KOSTRZEWA znajdują się na liście ZUM?

Tak, sprzedajemy kotły i pompę ciepła, które znajdują się na liście ZUM i kwalifikują się do dofinansowania w programie Czyste Powietrze. Wierzymy, że zmiany wprowadzone przez zarząd NFOŚiGW mają na celu ochronę beneficjentów i zapewnienie, że dofinansowanie będzie możliwe tylko na urządzenia o potwierdzonej jakości. My również pragniemy oferować produkty spełniające najwyższe standardy.

Kotły pelletowe Szczecin

BIOPAL SP. Z O.O. SP. K.

CENTRUM CARMEN
ul. Santocka 48-49, 71-083 Szczecin

BIURO CZYNNE:
od poniedziałku do piątku
9:00 - 16:00

Biopal - ekologiczne systemy grzewcze 

 KRS 0000476862,NIP 8522604681, REGON 321427046

Biopal - ekologiczne systemy grzewcze  KRS 0000476862, NIP 8522604681, REGON 321427046

MAIL:
salon@biopal.com.pl

INFOLINIA:
tel. 914 33 55 44