Fotowoltaika

Pompy ciepła

Kotły

Pellet

Przygotujemy dla Ciebie ofertę specjalną na pompę ciepła i wyjaśnimy wszystkie wątpliwości dotyczące programu Moje Ciepło.

Biopal - ekologiczne systemy grzewcze  KRS 0000476862, NIP 8522604681, REGON 321427046

Umów się na konsultacje z ekspertem 

Przygotujemy dla Ciebie ofertę specjalną na pompę ciepła

i wyjaśnimy wszystkie wątpliwości dotyczące programu Moje Ciepło.

Przeczytaj nasz poradnik i dowiedz się 

jak zdobyć dofinansowanie

na pompę ciepła

Wymiana statego żródła ciepła

Przygotowaliśmy dla Ciebie specjalną ofertę na pompę ciepła.
Wypełnij formularz poniżej i umów się na rozmowę z naszym ekspertem.

 

 

Dobierz
pompę ciepła

Nabory do programu Czyste Powietrze prowadzi Wojewódzkie Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Wnioski należy wypełnić na stronie internetowej NFOŚiGW

 

Kliknij i pobierz instrukcję wypełniania wniosku. 

 

 

 

Złóż wniosek

Warunki dofinansowania w ramach programu Moje Ciepło

Poznaj warunki, które należy spełnić, aby otrzymać dofinansowanie na pompę ciepła.

 • Budynek jest nowy, jednorodzinny - czyli taki, w przypadku którego (w dniu ubiegania się o dofinansowanie):
  •  nie złożono jeszcze zawiadomienia o zakończenie budowy lub nie złożono wniosku o wydanie pozwolenia na użytkowanie domu
  • złożono zawiadomienie o zakończeniu budowy budynku nie wcześniej niż 01.01.2021r. lub złożono wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie nie wcześniej niż 01.01.2021r.
 • Nie może być w nim zamontowane dodatkowe źródło ciepła na paliwo stałe.
 • W budynku nie może być prowadzona    działalność gospodarcza na większej powierzchni niż 20%.
 • Budynek nie może być sezonowy lub gospodarczy.
 • Budynek musi posiadać podwyższony standard energetyczny, oznacza to, że wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną (EP) na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cwu (EPH+W) może wynosić maksymalnie 63 kWh/m2 w ciągu roku dla wnioskodawców w 2022r oraz 55 kWh/m2 w ciągu roku dla wnioskodawców w latach kolejnych.
 • Pompa ciepła musi być fabrycznie nowa i wyprodukowana nie wcześniej niż 2 lata przed montażem.
 • Zakup powinien być na osobę widniejącą na pozwoleniu na budowę.
 • Pompa ciepła musi służyć w celu ogrzewania domu lub w celu ogrzewania domu w połączeniu z jednoczesnym zapewnieniem ciepłej wody użytkowej.
 • Pompy ciepła gruntowe i powietrze-woda muszą spełniać wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A++ (dla temperatury zasilania 55st.c.) na podstawie karty produktu i etykiety energetycznej. Uwaga: zamontowana pompa ciepła musi współpracować z wodnym ogrzewaniem niskotemperaturowym.
 • Pompa ciepła typu powietrze-powietrze w systemie centralnym dla całego budynku musi spełniać wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A+ (dla klimatu umiarkowanego) na podstawie karty produktu i etykiety energetycznej.
 • Beneficjent zobowiązuje się do eksploatacji pompy ciepła we wskazanej lokalizacji przez co najmniej 5 lat od dnia wpływu dofinansowania
 • Beneficjent zobowiązuje się do niezwłocznego umieszczenia w widocznym miejscu (w miejscu lokalizacji inwestycji np. na budynku/ogrodzeniu) informacji w formie trwałej tablicy wraz z odpowiednimi logotypami (sugerowany format A3, lecz nie mniejszy niż A4), wykonanej we własnym zakresie, o treści: Inwestycja proekologiczna wsparta w Programie Moje Ciepło.

Etapy przystępowania do programu Moje Ciepło

Jak krok po kroku uzyskać dotację na pompę ciepła.

 1. Złożenie wniosku na stronie gwd.nfosigw

 2. Oczekiwanie na odpowiedź NFOŚiGW (do 60 dni od daty rejestracji wniosku).

 3. Poinformowanie wnioskodawcy o pozytywnym lub negatywnym wyniku rozpatrzeniu wniosku.

 4. Umieszczenie wniosku na liście projektów zakwalifikowanych do dofinansowania.

 5. Podjęcie przez Zarząd NFOŚiGW uchwały o dofinansowaniu inwestycji.

 6. Zawiadomienie Wnioskodawcy o przyznaniu dotacji.

 7. Zawarcie umowy o dofinansowaniu inwestycji.

 8. Wypłata dofinansowania.

Wzór pełnomocnictwa

Wzór oświadczenia współwłaściciela

Wzór potwierdzenia dokonania płatności

Wzór protokołu odbioru

Materiały do pobrania

 1. Pozwolenie na budowę lub zgłoszenie budowy (wymienioną na dokumencie osobą musi być wnioskodawca)

 2. Zawiadomienie o zakończeniu budowy lub decyzja o pozwoleniu na użytkowanie - jeśli dotyczy

 3. Charakterystyka energetyczna budynku lub świadectwo charakterystyki energetycznej

 4. Protokół odbioru – załącznik nr 2 do Programu Priorytetowego „Moje Ciepło”

 5. Faktura lub równorzędny dokument księgowy (nabywcą/odbiorcą na dokumencie musi być wnioskodawca. 
   
  Dodatkowo muszą się na nim znajdować informacje dotyczące rodzaju pompy ciepła, jej typ oraz parametry   spełniające wymogi programu – w przypadku braku  takich informacji na dokumencie, konieczne jest oświadczenie   sprzedawcy, że pompa posiada parametry kwalifikujące się do dofinansowania w programie „Moje Ciepło”)
   

 6. Potwierdzenie dokonania płatności

 7. Karta produktu i etykieta energetyczna zakupionej i zamontowanej pompy ciepła

 8. Skan Karty Dużej Rodziny (dwie strony) – jeśli dotyczy

 9. Jeśli jesteś współwłaścicielem budynku, dodatkowo załączyć należy oświadczenie o posiadaniu zgód:  współwłaściciela/wszystkich współwłaścicieli budynku

 10. Jeśli składasz wniosek jako pełnomocnik, dodatkowo załączyć należy pełnomocnictwo do
  złożenia wniosku o dofinansowanie

 11. Oświadczenie dotyczące nabywcy wskazanego na fakturze lub
  równorzędnym dokumencie
  księgowym - jeśli dotyczy

 12. Inny dokument (m.in. niezbędna dokumentacja geologiczna dla gruntowej pompy ciepła) –
  jeśli dotyczy.

Program Moje Ciepło - niezbędne dokumenty

Poniżej znajduje się szczegółowa lista dokumentów niezbędnych do otrzymania dofinansowania.

Jakie trzeba przygotować dokumenty, aby móc ubiegać się o dotacje?

do 7 000 zł

poziom rozszerzony

 

do 7 000 zł

poziom podstawowy

 

do 21 000 zł

poziom rozszerzony

do 21 000 zł

poziom podstawowy

 

poziom rozszerzony

 

Dla osób fizycznych posiadających kartę dużej rodziny

Obowiązuje zasada – NAJPIERW INWESTYCJA, POTEM DOTACJA

Współfinansowaniu inwestycji podlega także zbiornik buforowy i c.w.u. wraz z osprzętem.

poziom podstawowy

 

Nie są sprawdzane zarobki. Każdy może przystąpić do programu (patrz ,,dla kogo?”)

Dotacje dla budynków z maksymalnie 2 księgami wieczystymi

Program Moje Ciepło - poziomy dofinansowania do pomp ciepła

W programie Moje Ciepło występują 2 poziomy dofinansowania

W Czystym Powietrzu występują 3 poziomy dofinansowania oraz 4 stopnie maksymalnej kwoty dotacji.

Wyślij formularz

Dla właścicieli i współwłaścicieli:

 

domków jednorodzinnych, willi, domów jednorodzinnych wolnostojących, domów jednorodzinnych w zabudowie szeregowej, bliźniaków*

Na co?

Program Czyste Powietrze

kwoty maksymalne przy zakupie pompy ciepła powietrze/woda

*w województwie Zachodniopomorskim wystartował pilotażowy program dla budynków wielorodzinnych. 

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat dofinansowania do kotłów pelletowych zachęcamy Państwa do wypełnienia formularza kontaktowego.


Nasi konsultanci przygotują dla Państwa ofertę specjalną na zakup kotła pelletowego.


Zakup kocioł w Biopal. W gratisie otrzymasz od nas zapas pelletu Barlinek!Imię

Numer telefonu

Adres e-mail

Na co planujesz wymienić swoje ogrzewanie?

Czy posiadasz przyłącze gazowe?

Aktualna moc pieca (podana w kW)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie

danych osobowych zgodnie z ustawą

o ochronie danych osobowych w

związku z wypełnieniem formularza

kontaktowego. Podanie moich danych

jest dobrowolne.


Administratorem danych osobowych
jest Biopal sp. z o.o sp. k.
(siedziba: Santocka 48-49,
71-083 Szczecin).

Przysługuje mi prawo dostępu
do swoich danych, możliwości ich
poprawiania, żądania zaprzestania ich
przetwarzania.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie

moich danych osobowych zgodnie z

ustawą o ochronie danych osobowych

w celu wysyłania informacji

marketingowych. Podanie moich

danych jest dobrowolne.


Administratorem danych osobowych

jest Biopal sp. z o.o sp. k.

(siedziba: Santocka 48-49,

71-083 Szczecin).


Przysługuje mi prawo dostępu do

swoich danych, możliwości ich

poprawiania, żądania zaprzestania

ich przetwarzania.

Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!
Imię
Numer telefonu
Adres e-mail
Czy posiadasz przyłącze gazowe?
Na co planujesz wymienić swoje ogrzewanie?
Aktualna moc pieca (podana w kW)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych
w związku wypełnieniem formularza kontaktowego. Podanie moich danych jest dobrowolne.
Administratorem danych osobowych jest Biopal sp. z o.o sp. k.(siedziba: Santocka 48-49, 71-083 Szczecin).
Przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych
w celu wysyłania informacji marketingowych. Podanie moich danych jest dobrowolne.
Administratorem danych osobowych jest Biopal sp. z o.o sp. k. (siedziba: Santocka 48-49, 71-083 Szczecin).
Przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania.
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!
0

W Czystym Powietrzu występują 3 poziomy dofinansowania oraz 4 stopnie maksymalnej kwoty dotacji.

Program Czyste Powietrze umożliwia dofinansowanie na zakupy systemów ogrzewania innych niż gaz tylko w budynkach nieposiadających podłączenia do sieci gazowej.

 

 

 

 

 

 

 

Warunki dofinansowania w ramach programu Czyste Powietrze

 

W programie Czyste Powietrze nie ma możliwości dofinansowania budynków w budowie (nieoddanych do użytkowania).

 

Możliwe jest otrzymanie dofinansowania na przedsięwzięcia (np. zakup kotła) rozpoczęte do 6 miesięcy przed datą założenia wniosku, a także na przedsięwzięcia zakończone, jeśli nie zostały rozpoczęte wcześniej niż 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku.

 

Dofinansowanie z programu Czyste Powietrze nie wyklucza dotacji na te same inwestycje w ramach gminnych programów antysmogowych. Łączna kwota dofinansowania z dwóch programów nie może przekroczyć 100% kosztów kwalifikowanych.

 

 

 

 

 

 

Wnioski w programie Czyste Powietrze

 

Nabory do programu Czyste Powietrze prowadzą Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,  właściwe dla województwa, w którym znajduje się budynek mieszkalny.

 

Wnioski należy pobrać ze strony internetowej Portalu Beneficjenta. Nabory prowadzą również gminy, które zawarły porozumienie o współpracy w ramach programu Czyste Powietrze.

 

WFOŚGiW wypłaci środki w ciągu 30 dni od dnia dostarczenia wniosku o płatność i pozostałych wymaganych załączników.

 

KOCIOŁ KOSTRZEWA MINI MATIC

Mniej czasu spędzonego w kotłowni. Prosta i wygodna obsługa kotła.  Pelletu nie trzeba rozpalać. Kotły wyposażone są w automatyczną zapalarkę, dzięki której kocioł może sam się wyłączyć i włączyć ponownie, gdy budynek zacznie się wychładzać. Kocioł pelletowy może być wykorzystywany do ogrzewania wody użytkowej. Wielkość zbiorników na pellet sprawia, że do kotłowni musimy zaglądać tylko raz na tydzień w celu uzupełnienia ilości pelletu.

Pellet nie brudzi rąk oraz nie wywołuje alergii. W kotłowni pelletowej łatwo utrzymać czystość. Zamiast duszącego zapachu palonego węgla otrzymujemy przyjemną woń drewna.

ETAP 2:

 

- dokument potwierdzający zezłomowanie starego źródła ciepła,

 

- faktury zaliczające się do kosztów kwalifikowanych.

ETAP 1:

 

- wypełniony wniosek,

 

- deklaracja o zarobkach z urzędu gminy (w przypadku podwyższonego poziomu dofinansowania),

 

- skany oświadczeń z danymi oraz podpisami współwłaścicieli

(w przypadku współwłasności),

 

- skan oświadczenia z danymi oraz podpisem małżonka (w przypadku małżeństwa z ustaloną wspólnością majątkową).

 

 

średni miesięczny dochód na jedną osobę w gospodarstwie wieloosobowym nie może przekroczyć 1564 złotych.

 

średni miesięczny dochód na jedną osobę w gospodarstwie jednoosobowym nie może przekroczyć 2189 złotych.

 

 

NIEZBĘDNE DOKUMENTY

POZIOM PODWYŻSZONY

POZIOM PODSTAWOWY

Na szereg działań związanych z dostosowaniem domu do ekologicznych standardów w zakresie wytwarzania i utrzymywania ciepła.

 

 • gruntowa pompa ciepła
 • pompa ciepła typu powietrze/woda
 • pompa ciepła typu powietrze/powietrze w systemie centralnym dla całego budynku

 

 • osoba fizyczna
 • właściciel lub współwłaściciel nowego budynku jednorodzinnego,
  które posiada podwyższony standard energetyczny
 • osoba wskazanych na pozwoleniu na budowę lub zgłoszeniu budowy budynku jednorodzinnego

 

dopuszczalna obecność lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.

budynek z maksymalnie 2 księgami wieczystymi.

Dla właścicieli i współwłaścicieli:

 

domków jednorodzinnych, willi, domów jednorodzinnych wolnostojących, domów jednorodzinnych w zabudowie szeregowej, bliźniaków*

Umów się na konsultacje z ekspertem 

Dla kogo?

Program Czyste Powietrze

Program Moje Ciepło - Dofinansowanie

Przygotujemy dla Ciebie ofertę specjalną!

Dofinansowanie nawet do 27 000 złotych!

WYPEŁNIJ FORMULARZ

Przeczytaj nasz poradnik i dowiedz się jak zdobyć dofinansowanie na wymianę źródła ciepła.

Przygotujemy dla Ciebie ofertę specjalną z dofinansowaniem dla nowych domów nawet do 21 000 złotych!

Przygotujemy dla Ciebie ofertę specjalną z dofinansowaniem
dla nowych domów nawet do 21 000 złotych!

POZIOM NAJWYŻSZY

średni miesięczny dochód na jedną osobę w gospodarstwie wieloosobowym nie może przekroczyć 900 złotych.

 

średni miesięczny dochód na jedną osobę w gospodarstwie jednoosobowym nie może przekroczyć 1260 złotych.

 

 

Pompa ciepła to przyszłość w ogrzewaniu.

 

Jest to najbardziej ekologiczne rozwiązanie dostępne na tak szeroką skalę.

 

Wykorzystuje energię cieplną i prawa fizyki by ogrzewać nasze domy.

POMPA CIEPŁA 

KOŁTON AIRKOMPAKT

Kotły pelletowe Szczecin

BIOPAL SP. Z O.O. SP. K.

CENTRUM CARMEN
ul. Santocka 48-49, 71-083 Szczecin

BIURO CZYNNE:
od poniedziałku do piątku
9:00 - 16:00

Biopal - ekologiczne systemy grzewcze 

 KRS 0000476862,NIP 8522604681, REGON 321427046

Biopal - ekologiczne systemy grzewcze  KRS 0000476862, NIP 8522604681, REGON 321427046

MAIL:
salon@biopal.com.pl

INFOLINIA:
tel. 914 33 55 44