Fotowoltaika

Pompy ciepła

Kotły

Pellet

20/10/2022

Ostatnie dni, aby taniej ogrzewać się w zimie!

Prawie każdy Polak martwi się dzisiaj, czy będzie go stać na ogrzewanie tej zimy. Rząd planuje dopłacać do ogrzewania, ale informacji na ten temat jest tak dużo, że nie łatwo się połapać.

Podsumowaliśmy dla Państwa najważniejsze kwestie w poniższym artykule.

 

Aktualnie obowiązują dotacje na poniższe formy opału:

 • pellet

 • brykiet

 • olej opałowy

 • drewno kawałkowe

 • gaz lpg

 • prąd

 • węgiel

 

 

1. DODATEK ENERGETYCZNY DO ŹRÓDEŁ CIEPŁA NA PELLET, OLEJ OPAŁOWY, DREWNO KAWAŁKOWE, GAZ LPG

 

Dodatek ten jest skierowany do gospodarstw domowych, w których główne źródło ogrzewania w domu (kocioł, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, piec kaflowy, piecokuchnia lub trzon kuchenny) zasilane jest przez pellet drzewny, olej opałowy, drewno kawałkowe lub gaz lpg.

 

Wysokość dodatku jest zależna od rodzaju paliwa.

 • 3000 zł - gdy do ogrzewania wykorzystywany jest pellet drzewny

 • 2000 zł - olej opałowy

 • 1000 zł - drewno kawałkowe

 • 500 zł - gaz LPG.

 

Zasady:

 

 • Dodatku nie otrzymają osoby, które zakupiły paliwo stałe za cenę nie wyższą niż 996,60 zł brutto za tonę od sprzedawcy wpisanego do Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie wprowadzania do obrotu paliw, sprzedającego paliwa stałe dla gospodarstw domowych w Polsce na ich własny użytek.

 • Wniosek o dodatek energetyczny można składać w terminie od 21 września do 30 listopada 2022.

 • Składamy go w gminie, właściwej ze względu na miejsce zamieszkania.

 • Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, dodatek energetyczny będzie wypłacany w ciągu 30 dni kalendarzowych.

 

 

2. DODATEK ELEKTRYCZNY DO ŹRÓDEŁ CIEPŁA NA PRĄD

 

Dodatek elektryczny jest skierowany do gospodarstw domowych, w których podstawowe źródło ogrzewania w domu jest zasilane energią elektryczną (m.in. pompa ciepła, bojler). Wysokość dodatku zależy od rocznego zużycia prądu.

 

Wysokość dodatku ma wynieść:

 • 1000 zł w przypadku zużycia do 5 MWh w 2021 roku
 • 1500 zł dla zużycia powyżej 5 MWh w 2021 roku

 

Zasady:

 • Dodatek elektryczny nie przysługuje rodzinom, których domowa instalacja jest zasilana panelami fotowoltaicznymi.
 • O dodatek elektryczny należy ubiegać się w gminie właściwej według miejsca zamieszkania.
 • Wnioski o wypłatę składa się w terminie od 1 grudnia 2022 do 1 lutego 2023 r.
 • Przy ubieganiu się o dodatek 1500 zł, obowiązkowe jest załączenie do formularza rachunków za prąd za cały rok 2021 oraz potwierdzeń płatności (jeśli na fakturze nie znajduje się informacja potwierdzająca jej opłacenie).
 • Dodatek elektryczny będzie wypłacany maksymalnie w ciągu 30 dni kalendarzowych.

 

 

3. DODATEK WĘGLOWY DO ŹRÓDEŁ CIEPŁA NA WĘGIEL KAMIENNY, BRYKIET, PELLET

 

 

Dodatek węglowy przysługuje gospodarstwom domowym, dla których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe – opalane węglem kamiennym, brykietem lub pelletem, zawierającymi co najmniej 85 proc. węgla kamiennego.

 

Wysokość dodatku ma wynieść:

 • 3000 z

 

Zasady:

 • Dodatku węglowego nie otrzymają osoby, które zakupiły wcześniej węgiel za cenę nie wyższą niż 996,60 zł brutto za tonę od sprzedawcy wpisanego do Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie wprowadzania do obrotu paliw, sprzedającego paliwa stałe dla gospodarstw domowych w Polsce na ich własny użytek.

 • Wniosek należy złożyć w urzędzie gminy, najpóźniej do 30 listopada.

 • Zgodnie z nowelizacją ustawy Sejmu, gminy będą miały do dwóch miesięcy na wypłatę dodatku węglowego, przy czym wnioski złożone po 30 października wypłacane będą do 30 grudnia 2022.

 

 

OGÓLNE ZASADY WSZYSTKICH DOTACJI:

 

 • Warunkiem uzyskania dopłaty jest zgłoszenie odpowiedniego źródła ciepła do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Istotne jest, aby wpis do CEEB był wprowadzony do 11 sierpnia 2022 roku. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy zgłaszamy źródło ciepła do CEEB po raz pierwszy.

 • Obowiązuje zasada „Jeden adres to jeden dodatek”.

 

 

 

 

UWAGA

TO NIE KONIEC WSPARCIA!

 

Dotacje udzielane są również na urządzenia grzewcze takie jak:

 • kotły pelletowe

 • pompy ciepła

 

Posiadamy poradniki dotyczące programów, które obniżają koszty zakupu powyższych urządzeń.

Jeśli są Państwo zainteresowani wymianą źródła ciepła w istniejącym już budynku należy kliknąć napis CZYSTE POWIETRZE

jeśli myślą Państwo o zakupie ogrzewania do nowego budynku, gdzie nie istniało jeszcze inne źródło ciepła należy kliknąć napis MOJE CIEPŁO.

 

Wypełnimy wszystkie wnioski, jeśli będą Państwo zainteresowani uzyskaniem dotacji i zakupem nowego urządzenia grzewczego!

 

 

Zapraszamy do kontaktu.

 

 

Kotły pelletowe Szczecin

BIOPAL SP. Z O.O. SP. K.

CENTRUM CARMEN
ul. Santocka 48-49, 71-083 Szczecin

BIURO CZYNNE:
od poniedziałku do piątku
9:00 - 16:00

Biopal - ekologiczne systemy grzewcze 

 KRS 0000476862,NIP 8522604681, REGON 321427046

Biopal - ekologiczne systemy grzewcze  KRS 0000476862, NIP 8522604681, REGON 321427046

MAIL:
salon@biopal.com.pl

INFOLINIA:
tel. 914 33 55 44