Fotowoltaika

Pompy ciepła

Kotły

Pellet

Wsparcie wynosi 1,9 mild zł dla 1,04 mln gospodarstw domowych.

Termin do 30 listopada 2022r.

13/10/2022

Dotacja 3000zł na pellet

 

Wraz z ogromnymi wzrostami cen i niestabilną sytuacją na rynku paliw, powstała ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła.  W skrócie rząd przewidział specjalne dofinasowanie dla osób ogrzewających się m.in. kotłami na pellet. To bardzo dobra informacja, że osoby inwestujące w ekologiczne rozwiązania grzewcze nie zostają bez pomocy i ich budżet domowy zostanie chociaż trochę odciążony.

 

Wsparcie wynosi 1,9 mild zł dla 1,04 mln gospodarstw domowych.

 

Kto jest beneficjentem?

Wszystkie gospodarstwa domowe nieprzyłączone do sieci ciepłowniczej ani gazowej.

Gospodarstwo domowe jednoosobowe to osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca.

Gospodarstwo domowe wieloosobowe to osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące.

 

 

Jakie warunki trzeba spełniać?

Głównym źródłem ciepła zgłoszonym lub wpisanym do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (do dnia 11 sierpnia 2022 r. dla istniejących lub po tym dniu – wpisane po raz pierwszy) musi być któreś z poniższych urządzeń:

- Kocioł na paliwo stałe

- Kominek

- Koza

- Ogrzewacz powietrza

- Trzon kuchenny

- Piecokuchnia

- Piec kaflowy na paliwo stałe

 

 

Na co jest dofinansowanie?

Między innymi na pellet w wysokości 3000zł

 

 

Gdzie złożyć wniosek?

W miejscowym urzędzie gminy WZÓR [kliknij]

 

 

 

Zasady:

- Wnioski składane są do urzędu gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania lub siedziby podmiotu.

- Termin na złożenie wniosku do 30 listopada 2022r. (późniejsze wnioski pozostawia się bez rozpoznania)

- Jeden dodatek na jedno gospodarstwo 1 adres = 1 dodatek

- Wniosek składa osoba zamieszkująca w danym gospodarstwie

Oświadczenie o niekorzystaniu z dodatku węglowego

- Wypłata w terminie miesiąca

- Odpowiednie źródło ciepła musi być zgłoszone do CEEB

- Istnieje rygor odpowiedzialności karnej za składnie fałszywych oświadczeń

- Przyznanie dodatku nie wymaga wydania decyzji administracyjnej (decyzji takiej wymaga jednak: odmowa przyznania dodatku, uchylenie lub rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku).

- Postępowanie w sprawie dodatku prowadzi wójt, burmistrz lub prezydent miasta albo upoważniona przez niego osoba.

- Gmina ma 30 dni na rozpatrzenie wniosku i wypłatę pieniędzy.

 

 

 

Częste pytania i odpowiedzi [kliknij]

 

Instrukcja wypełniania wniosku [kliknij]

 

 

PRZEJDŹ DO NASZEGO SKLEPU

I KUP NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI PELLET BARLINEK

 

 

PRZEJDŹ DO SKLEPU

Kotły pelletowe Szczecin

BIOPAL SP. Z O.O. SP. K.

CENTRUM CARMEN
ul. Santocka 48-49, 71-083 Szczecin

BIURO CZYNNE:
od poniedziałku do piątku
9:00 - 16:00

Biopal - ekologiczne systemy grzewcze 

 KRS 0000476862,NIP 8522604681, REGON 321427046

Biopal - ekologiczne systemy grzewcze  KRS 0000476862, NIP 8522604681, REGON 321427046

MAIL:
salon@biopal.com.pl

INFOLINIA:
tel. 914 33 55 44