Fotowoltaika

Pompy ciepła

Kotły

Pellet

12 marca 2024 roku Parlament Europejski jednogłośnie przyjął nowelizację unijnej dyrektywy dotyczącej Efektywności Energetycznej w Budynkach (EPBD), wprowadzając nowe standardy dla sektora budownictwa w Unii Europejskiej. Przyjrzyjmy się zmianom, które zostały wprowadzone przez Unię Europejską.

Ekodotacje
21/03/2024

Czy palenie pelletem jest przyszłościowe? – Zmiany w dyrektywie EPBD

Od 2030 r. nowe budynki będą zobowiązane do osiągania zerowej emisji CO2. Istniejące budynki również zostaną objęte tymi przepisami, a ich stopniowa modernizacja w celu osiągnięcia zerowej emisji zostanie rozłożona do 2040 roku. Ponadto, od 2025 r. państwa członkowskie nie będą mogły dofinansowywać samodzielnych kotłów na paliwa kopalne.

 

Nowelizacja dyrektywy EPBD potwierdza więc zapowiadane wcześniej odchodzenie od paliw kopalnych. Stanowi to zobowiązanie do transformacji dla całego sektora budownictwa. W związku z tym nasuwa się pytanie: Czy palenie pelletem jest przyszłościowe?

 

Przede wszystkim należy zauważyć, że pellet nie zalicza się do paliw kopalnych i nie można stawiać go jako opał w jednym szeregu z węglem czy gazem ziemnym. Pellet jest paliwem ekologicznym, które stanowi trzecie pod względem wielkości naturalne źródło energii odnawialnej. Wyróżnia się wysoką kalorycznością oraz niską emisją zanieczyszczeń.

 

Co najważniejsze, w przypadku pelletu bilans emisji dwutlenku węgla (CO2) jest zerowy. Pellet spełnia więc standardy, które przyświecają zmianom w dyrektywie EPBD, a wybór kotła na pellet jest przyszłościowym rozwiązaniem zarówno podczas budowy nowego domu, jak i w przypadku termomodernizacji.

 

Dodatkowym argumentem za przyszłościowością palenia pelletem jest jego rosnąca popularność i rozwój technologiczny. W ostatnich latach nastąpił znaczący wzrost produkcji pelletu, co świadczy o jego rosnącej akceptacji jako alternatywnego źródła energii. Dodatkowo, stale rozwijające się technologie kotłów na pellet sprawiają, że są one coraz bardziej efektywne i przyjazne dla środowiska.

Warto również zauważyć, że pellet jest paliwem wysoce efektywnym energetycznie. Dzięki precyzyjnemu procesowi produkcji i standaryzacji, pellet charakteryzuje się równomiernym spalaniem i wysoką kalorycznością. Jest to istotne, ponieważ oznacza to, że można uzyskać wysoką wydajność cieplną przy stosunkowo niewielkiej ilości paliwa, co przekłada się na niższe koszty eksploatacji.

 

Podsumowują w kontekście zmian w dyrektywie EPBD, palenie pelletu wydaje się być zgodne z długoterminowymi celami UE dotyczącymi redukcji emisji gazów cieplarnianych i poprawy efektywności energetycznej. Stanowi to zachętę dla inwestorów, właścicieli nieruchomości i konsumentów do rozważenia pelletu jako atrakcyjnej i przyszłościowej opcji grzewczej.

Kotły pelletowe Szczecin

BIOPAL SP. Z O.O. SP. K.

CENTRUM CARMEN
ul. Santocka 48-49, 71-083 Szczecin

BIURO CZYNNE:
od poniedziałku do piątku
9:00 - 16:00

Biopal - ekologiczne systemy grzewcze 

 KRS 0000476862,NIP 8522604681, REGON 321427046

Biopal - ekologiczne systemy grzewcze  KRS 0000476862, NIP 8522604681, REGON 321427046

MAIL:
salon@biopal.com.pl

INFOLINIA:
tel. 914 33 55 44