Zakład produkcyjny

W zakładzie produkcyjnym została zastąpiona nieekonomiczna i wyeksplatowana kotłownia na węgiel nowoczesną i ekologiczna kotłownią na pelet drzewny w konfiguracji kotłów 2 x 100 kW. Łączna moc kotłowni wynosi 200 kW i jest zasilana w paliwo z silosa do którego dostarczane jest paliwo autocysterną.

W zakres zlecenia wchodziły m.in elementy:

  1. Dostawa i montaż kotłów grzewczych
  2. Dostawa i montaż systemów kominowych i wentylacyjnych
  3. Dostawa i montaż armatury kotłowni
  4. Dostawa i montaż silosa zewnętrzengo na 27 ton
  5. Dostawa i montaż systemu przesyłu paliwa do kotłów

Do obiektu dostarczamy paliwo autocysternami o najwyższej jakości DIN PLUS.