Obiekt Szkoleniowy

W obiekcie tym firma BIOPAL wykonała kotłownie grzewczą na pelet drzewny z kotłem o mocy 230 kW oraz kotłem na olej opałowy o mocy 185 kW.  Łączna moc zainstalowana to 415 kW.  W zakres zlecenia wchodziły elementy tj:

  1. Dostawa i montaż kotłów grzewczych
  2. Dostawa i montaż wentylatora wyciągowego regulowanego falownikiem
  3. Dostawa i montaż magazynów peletu drzewnego i oleju opałowego
  4. Dostawa i montaż systemu przenoszenia peletu z magazynu do kotła
  5. Dostawa i montaż armatury kotłowni oraz instalacji grzewczej i wentylacji
  6. Dostawa i montaż zasobników na ciepłą wodę użytkową i buforów c.o.
  7. Dostawa i montaż kolektorów słonecznych na potrzeby cwu
  8. Armatura grzewcza wody basenowej wraz z automatyką
  9. Automatyka całego systemu, instalacja alarmowa i sygnalizacyjna
  10. Zabezpieczenia p.poż
Firma BIOPAL dostarcza autocysterną paliwo najwyższej jakości DIN PLUS.