Hala widowiskowa - Opera

Nagrzewnice ciepłego powietrza na pelet drzewny o łącznej mocy 2,4 MW

DSC_1212 Kopiowanie.JPG

Firma BIOPAL jako członek konsorcjum dla przetargu organizowanego przez Urząd Marszałkowski na budowę Tymczasowej Siedziby Opery na Zamku wykonała w obiekcie między innymi system ogrzewania nadmuchowego w oparciu o nagrzewnice na pelet drzewny oraz wentylację.

Odpowiednie ogrzanie obiektu o konstrukcji modułowej i strukturalnym poszyciu to jedno z wyzwań przy okazji tej realizacji. Oprócz nowoczesnego budownictwa należało sie zmierzyć również z przeznaczeniem obiektu - OPERA - i odpowiednim wygłuszeniu instalacji ogrzewania i wentylacji.

Wymagania stawiane przez Zamawiającego w zakresie planowanych kosztów eksploatacji sprawiły, iż jedynie technologia na pelet drzewny mogła zostać zastosowana, aby zapewnić możliwie najniższe koszty ogrzewania z uwzględnieniem aspektu ekologicznego.

Ogrzanie obiektu o kubaturze ponad 50 000m3 i widowni na 600 osób, które miało zostać zintegrowane z wentylacją sprawiły, iż jedyny właściwy wybór to ogrzewanie nadmuchowo obiektu z wykorzystaniem nagrzewnic na pelet drzewny (Piecy nadmuchowych).

Rozwiązania zastosowane na tym obiekcie posiadamy jako jedyni w Polsce i jesteśmy ich autorami.

Realizowaliśmy zadanie w formule "Zaprojektuj i wybuduj" dlatego wszystkie rozwiązania projektowaliśmy indywidualnie pod ten obiekt, a zaawansowanie technologii widoczne jest na zdjęciach.

W obiekcie zostało zainstalowanych 7 nagrzewnic na pelet drzewny o łącznej mocy 2,4 MW i wydajności łącznej 168 000m3/h.

 

 

 

Nagrzewnice na pelet (Piece nadmuchowe)

Obiekt – Hala Opery
Tymczasowa siedziba Opery na Zamku

Komfort – Oszczędności – Ekologia

Dla zapewnienia odpowiedniego komfortu użytkowania oraz najniższych kosztów eksploatacji obiekt ogrzewany jest przez nadmuch ciepłego powietrza zintegrowany z wentylacją, gdzie źródłem ciepła jest ekologiczne paliwo pelet drzewny.

Komfort

Komfort ciepła oraz świeżego powietrza zapewnia siedem generatorów ciepłego powietrza o łącznej mocy cieplnej 2,4 MW i wydajności 168 000 m3/h. Ciepłe powietrze z odpowiednią ilością świeżego powietrza zewnętrznego (stosunek świeżego do wewnętrznego dobierany jest w zależności od pory roku) kierowane przez kanały wentylacyjne oraz nawiewniki wprowadzane jest do czterech stref obiektu. Tym samym może być oddzielnie lub łącznie eksploatowana strefa holu, widowni, sceny i zaplecza. Automatyka instalacji grzewczo-wentylacyjnej reguluje pracę generatorów zgodnie z regulatorami temperatury w każdej strefie, a obsługa techniczna obiektu decyduje o czasie pracy stref w zależności od charakteru imprezy bądź sposobu użytkowania obiektu.

Oszczędności

Generatory ciepłego powietrza zasilane są ekologicznym i tanim paliwem z biomasy w postaci peletu drzewnego. Z uwagi, iż pelet jest granulatem proces spalania jest w pełni automatyczny i odbywa się bez ingerencji użytkownika. Ponadto koszt wyprodukowania 1 GJ ciepła jest tańszy o ponad 50% od innych dostępnych źródeł ciepła, co sprawia, iż eksploatacja ogrzewania w Hali Opery jest na możliwie najniższym poziomie. Obiekt został wyposażony również w urządzenia dodatkowe, które mają się przyczyniać do najniższego zapotrzebowania na energię cieplną.

Ekologia

Pelet drzewny należy do paliw odnawialnych, gdzie w bilansie emisja dwutlenku węgla jest równa zeru. Na uwagę zasługuje fakt, iż dzięki zastosowaniu urządzeń najwyższej jakości, sprawność jest na tyle wysoka, że ilość popiołu po spalaniu tego ekologicznego paliwa wynosi zaledwie 0,3%. Dodatkowo popiół jest doskonałym i naturalnym nawozem dla terenów zielonych wokół obiektu.


Hala Opery jest pierwszym i obecnie jedynym obiektem w Europie o takim przeznaczeniu, który został wyposażony w technologię ogrzewania nadmuchowego z peletu drzewnego.

Zrealizowaliśmy to zadanie z powodzeniem, dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu w branży.