Hotel Sanatorium

W obiekcie tym firma BIOPAL wykonała modernizację kotłowni grzewczej wymieniając nieekonomiczny kocioł olejowy na kocioł na pelet drzewny. Dzięki zastosowaniu technologii firmy BIOPAL koszty ogrzewania zostały obniżone o 50%.Przed modernizacją na potrzeby grzewcze zużywano aż 120 tyś litrów oleju opałowego rocznie!

W zakres zlecenia wchodziły m.in elementy tj:

  1.    Dostawa i montaż kotła na pelet drzewny o mocy 500 kW
  2.    Dostawa i montaż magazynu opałowego na pelet drzewny
  3.    Dostawa i montaż system podawania paliwa z magazynu do kotła grzewczego
  4.    Dostawa i montaż armatury kotłowni
  5.    Dostawa i montaz automatyki kotłowni i systemu podawania paliwa

Podczas wykonywania prac została zmodernizowana również instalacja przesyłowa do klimakonwektorów oraz piony grzewcze dla zapewnienia odpowiedniego komfortu grzewczego w apartamentach oraz w holu, kawiarni i jadalni.

Obiekt jest zaopatrywany autocysternami przez firmę BIOPAL w paliwo najwyższej jakości DIN PLUS.