Instalacja solarów dla c.o.

W obiekcie tym instalacja kolektorów słonecznych została zainstalowana z myślą o podgrzewaniu ciepłęj wody użytkowej oraz wspomagania centralnego ogrzewania. Odpowiedni bufor ciepła zapewnia komfort i oszczędności w połączeniu z wydajnymi solarami. Obiekt jest ogrzewany kosztownym olejem opałowym dlatego, każda ilość energii ze słońca jest tak cenna.

W zakres zlecenia wchodziły m.in elementy tj:

  1. Dostawa i montaż kolektorów słonecznych
  2. Dostawa i montaż armatury
  3. Uruchomienie i regulacja systemu