Pellets Fuzzy Logic 15-100kW

Automatycznie rozpalane kotły Pellets Fuzzy Logic  2  wyznaczają nowy kierunek w kotłach na paliwa stałe w Polsce. Są przystosowane do spalania: granulatu z  trocin (pelet), pelet ze słonecznika, pestek winogron, łupin orzechów laskowych, pestek oliwek, groszku węglowego, owsa  oraz drewna. Paliwo w postaci granulatu jest zasypywane do zbiornika o bardzo dużej pojemności.

ZALETY:

  • kilka rodzajów paliw : PELET, ekogroszek, zboża, drewno
  • automatyczne system rozpalania paliw PELET, ekogroszek, zboża, drewno
  • sonda lambda
  • sterowanie pogodowe, pokojowe + tryb lato/zima
  • automatyka fuzzy logic 2– modulacja od 10 – 100 % mocy
  • ogrzewanie cwu do zadanej temperatury

 

Pellets® Fuzzy Logic – grupa automatycznych kotłów z innowacyjną metodą regulacji fuzzy logic oraz procesem spalania regulowanym za pomocą modułu sondy lambda. Pellets Fuzzy Logic wyznaczają w Polsce nowy kierunek w urządzeniach do spalania paliw stałych. Za paliwo może posłużyć pellet, zboże, groszek węglowy czy drewno. Podczas spalania tych paliw, urządzenie w całym swoim zakresie spełnia polskie i europejskie normy emisji spalin uzyskując przy tym zaskakująco wysokie sprawności.

W użytkowaniu przekłada się to na duże oszczędności w ilości spalanego paliwa nawet do 40%.

Budowa kotła Pellets Fuzzy Logic:

Trójciągowy, stalowy wymiennik kotła.

Wymiennik pionowy Pellest Fuzzy Logic

wykonany ze stali kotłowej o grubości od 4mm do 6 mm, trójciągowy.Odpowiedni kształt i długość są cechą charakterystyczną tej konstrukcji. Do zalet tego rozwiązania należy przede wszystkim mniejsza wrażliwość na popiół osiadający na ściankach wymiennika, Zsypuje się on grawitacyjnie do popielnika. Przy tak rozbudowanym wymienniku przewidziano znaczne opory przepływu spalin i zastosowano wentylator wyciągowy spalin umieszczony na czopuchu, który wspomaga naturalny ciąg kominowy.

Dlaczego wybraliśmy stal?
- uzyskiwanie maksymalnych sprawności
- możliwość swobodnego projektowania wysokowydajnych wymienników
- mała wrażliwość na brak wody,
- mała wrażliwość na kamień kotłowy,
- mała wrażliwość na nagłe zmiany temperatury.

Przekrój wymiennika stalowego:

Dlaczego nie korzystamy z żeliwa?
- duża masa,
- duże opory przepływu,
- duża bezwładność wynikająca z gęstości materiału,
- ograniczenia konstrukcyjne wynikająca z technologii produkcji
- trudne czyszczenie wymiennika z osadu
- niskie sprawności

Retortowy palnik fuzzy logic.

Dlaczego palnik retortowy?

- bardzo równe i dokładne podawanie – pozwala na sterowanie procesem spalania przy pomocy sondy lambda
- możliwość spalania z wysoką sprawnością peletu, zboża i węgla
- automatyczne rozpalanie peletu, zboża i węgla

Retortowy palnik Fuzzy Logic jest wyposażony w automatyczną zapalarkę do trzech paliw – pelet, zboże, węgiel. Sprawność kotła nie zależy tylko od sprawności przekazywanego ciepła do wymiennika, ale też od sprawności samego procesu spalania paliwa. W przypadku spalania paliw płynnych czy gazowych nie ma większych problemów. Spalanie paliw stałych jest procesem niezwykle problematycznym. Począwszy od dostarczenia odpowiedniej ilości powietrza do spalania, a więc dokładne wymieszanie powietrza z paliwem kończąc na „pozbyciu” się zbędnych produktów spalania, czyli popiołu. Postawione założenia spełnia palenisko retortowe. Do niedawna spalanie pelletu odbywało się na palnikach żeliwnych, które były stworzone do spalania groszku węglowego. Po serii prób narodził się palnik stalowy przystosowany do spalania pelletu czy także ziaren zbóż.

 

palnik Pellets Fuzzy Logic z autmatycznym zapłonem
palnik Pellets Fuzzy Logic z autmatycznym zapłonem

palnik Pellets Fuzzy Logic z autmatycznym zapłonem

palnik Pellets Fuzzy Logic
z automatycznym zapłonem

końcówka żeliwna do spalania węgla
końcówka żeliwna do spalania węgla

końcówka żeliwna do spalania węgla

końcówka żeliwna do spalania węgla

końcówka stalowa z nakłdką do spalania zboża (o wilgotności 12 - 16 %)
końcówka stalowa z nakłdką do spalania zboża (o wilgotności 12 - 16 %)

końcówka stalowa z nakłdką do spalania zboża (o wilgotności 12 - 16 %)

końcówka stalowa z nakłdką do spalania zboża (o wilgotności 12 - 16 %)

końcówka stalowa do spalania pelet i zboża ( o wilgotności do 12%)
końcówka stalowa do spalania pelet i zboża ( o wilgotności do 12%)

końcówka stalowa do spalania pelet i zboża ( o wilgotności do 12%)

końcówka stalowa do spalania pelet i zboża
(o wilgotności do 12%)

Automatyka Fuzzy Logic z wbudowanym modułem sondy lambda

fuzzy-logic-z-sonda.jpg Sercem kotła jest sterownik kotła. Wyspecjalizowany układ elektroniczny, który odpowiada nie tylko za
utrzymanie stałej temperatury kotła poprzez odpowiednie dozowanie paliwa i powietrza, ale akże sterowanie
działania całego systemu grzewczego budynku. Sterowanie pracą tego kontrolera jest podzielone na dwa główne
etapy:

Etap pierwszy – efektywne i oszczędne sterowanie procesem spalania w kotle z wykorzystaniem całej możliwej wiedzy na ten temat dostępnej – w tym przypadku to modulacja płomienia palnika z udziałem powietrza pierwotnego i wtórnego łącznie z dokładnym jego wymieszaniem w komorze spalania, pełne wykorzystanie metody fuzzy logic (każdy moment pracy palnika jest dokładnie zdefiniowany począwszy od rozpalenia do jego wygaśnięcia), potwierdzeniem prawidłowej pracy palnika jest pomiar resztki tlenu za
pomocą sondy lambda na wyjściu spalin z kotła. W przypadku odchyleń od wzorca automatyczna korekta
powietrza na palniku.

Etap drugi – umiejętny rozdział czynnika grzewczego na poszczególne odbiorniki grzewcze (grzejniki,
ogrzewanie podłogowe, wymiennik c.w.u). Cała sztuka w oszczędzaniu paliwa polega na precyzyjnym
dozowaniu ciepła do odbiorników tak aby wyliczona temperatura nie była przekraczana.

 

Dlaczego metoda Fuzzy Logic?

- zaoszczędza do 20% paliwa
- w dużym stopniu eliminuje powstawanie zanieczyszczeń i sadzy w kotle,
- wysoka stabilizacja temperatury pracy kotła – eliminuje wykraplanie się pary wodnej w kotle
- temperatura komory spalania jest wysoka i stabilna przez co zmniejsza się emisyjność tlenków węgla.
- moc palnika obliczana jest zaawansowanym algorytmem z użyciem metody Fuzzy Logic
- regulator Pellets control dobiera moc palnika odpowiednio do zapotrzebowania energetycznego budynku
- palnik pracuje dłużej przy nagrzanej komorze spalania, a tylko w takich warunkach osiągana jest maksymalna sprawność
- dużo rozruchów palnika powoduje obniżenie wypadkowej sprawności urządzenia
- algorytm fuzzy logic jest bardziej zaawansowany niż algorytm PID stosowany w innych urządzeniach

Co to jest Fuzzy Logic?

2 + 2 = 4, dzień lub noc, tak lub nie, taki sposób rozumowania jest charakterystyczny dla zwykłej logiki i matematyki. Jednakże w codziennym życiu ludzie nie zawsze używają stwierdzeń dokładnie "czarnych" lub "białych". Jeśli umawiamy się z kimś do kina, to nie ustalamy godziny spotkania na godzinę 18 sekund 0, lecz dajemy sobie pewien margines czasu na spóźnienie lub wcześniejsze przybycie.. Naukowcy od dosyć dawna, bo od lat 50-tych XX wieku, pracowali nad zastosowaniem logiki rozmytej w przemyśle i życiu codziennym. Pozwala ona na nauczenie maszyn reagowania nie tylko na polecenia typu "biały" lub "czarny", ale dopuszcza też "odcienie szarości". Program może sam wybrać moment zadziałania bez opierania się na ścisłych wytycznych typu, zrób coś konkretnej godzinie, a zrób coś około godziny 10-tej, jeśli zajdą takie a takie okoliczności

Jak działa sterowanie Fuzzy Logic?

• Moc palnika jast dostosowywana przez regulator w zależności od aktualnego zapotrzebowania na moc cieplną
• Algorytm Fuzzy Logic oblicza zapotrzebowanie na moc ze skokiem 1%, w zakresie od 30% - 100%.
Wyliczona moc pokazywana jest w menu: MOC PALNIKA

 

DLACZEGO MODULOWAĆ MOCĄ PALNIKA? WYNIKI BADAŃ

Austriacki instytut „Joanneum Research Institut für Energieforschung” pod przewodnictwem Reinharda Padingera przeprowadził badania kotłów pod kątem osiąganej sprawności w zależności od sposobu wytwarzania energii. Głównym pytaniem było: czy lepiej jest modulować moc palnika tak aby pracował ciągle, czy stosować tzw. pracę taktowaną? Do testów wybrano kocioł o mocy 50kW.Kocioł pracował w różnych próbach.

Ogrzewanie zasobika c.w.u. zrealizowano w 3 wariantach:

1. zimny kocioł – pełna moc do osiągnięcia zadanej temperatury c.w.u.
2. zimny kocioł – 1/3 mocy do osiągnięcia zadanej temperatury c.w.u..
3. zimny kocioł – pełna moc do osiągnięcia 700°C w komorze spalania następnie redukcja do 1/3 mocy, aż do osiągnięcia temperatury c.w.u..

Średnie sprawności kotłów wyniosły:
ad1. 74%
ad2. 90% - kocioł retortowy z modulacją palnika fuzzy logic np. Pellets Fuzzy Logic
ad3. 66% - kocioł retortowy z jedną mocą palnika

Dlaczego stosujemy sondę lambda?

- zaoszczędza do 20 % paliwa
- automatycznie dozuje potrzebną ilość powietrza przy każdej mocy palnika
- przy spalaniu biomasy jest niezbędnym elementem aby utrzymywać wysoką sprawność urządzenia

Do czego służy Sonda Lambda?

Sonda Lambda służy do pomiaru ilości reszty tlenu w spalinach. Reszta tlenu daje doskonałą informację o tym jak przebiega proces spalania. Regulator porównuje wartość faktyczną tlenu z wartością zadaną tlenu i dokonuje stosowanej regulacji mocy dmuchawy.

Sterowanie mocą dmuchawy z wykorzystaniem Sondy Lambda polega na wprowadzaniu przez regulator korekty mocy dmuchawy.

Aby sonda lambda mogła prawidłowo działać powinna pracować w temperaturze ok. 400C w związku z tym że w kotłach Pellets Fuzzy Logic temperatura spalin wynosi do 160C każda sonda lambda jest wyposażona w grzałkę która dogrzewa ją do odpowiednich parametrów pracy.

przykład:

fuzzy-logic-sonda-lambda.jpgKocioł który nie posiada sondy lambda - podczas pierwszego uruchomienia osoba która reguluje ilość powietrza potrzebną do spalania ustawia zawsze dużą większą wartość niż jest w rzeczywistości jest potrzebne ponieważ po kilku dniach dysze palnika lekko się zabrudzą i powietrza może być zbyt mało - kocioł zaczyna "kopcić" . Takie początkowe ustawienie palnika powoduje to że ten nadmiar powietrza wychładza kocioł i obniża sprawność urządzenia nawet o kilkanaście procent.

Kocioł z sondą lambda - możemy początkową ilość powietrza ustawić optymalnie - sonda mierzy ilość resztki tlenu na wylocie z kotła i po kilku dniach gdy dysze palnika zaczynają się zabrudzać sonda wykrywa, że resztka tlenu zaczyna obniżać i reakcją automatyki na tą informację jest zwiększenie obrotów wentylatora tak aby uzyskać tą samą resztkę tlenu na wylocie z kotła co przy początkowym ustawieniu.
Dzięki temu urządzenie pracuje z optymalną sprawnością ok 90%.

Kliknij na specyfikację, aby powiększyć...

Kliknij aby powiększyć

 

Międzynarodowe Targi LUBDOM w Lublinie 27-29.03.2009r.

 

Podkarpackie Targi Budownictwa Rzeszów 2009

Pellets Fuzzy Logic - Podkarpackie Targi Budownictwa Rzeszów 2009
Pellets Fuzzy Logic - Podkarpackie Targi Budownictwa Rzeszów 2009

 

Folder reklamowy kotła Pellets® Fuzzy Logic pobierz (pdf)
Cennik Pellets® Fuzzy Logic pobierz (jpg)

Instrukcja obsługi kotła Pellets® Fuzzy Logic 15-100 kW

pobierz (pdf)
Gabaryty kotłów Pellets® Fuzzy Logic 15 kW
pobierz (pdf)
Gabaryty kotłów Pellets® Fuzzy Logic 25 kW pobierz (pdf)
Gabaryty kotłów Pellets® Fuzzy Logic 40 kW pobierz (pdf)
Gabaryty kotłów Pellets® Fuzzy Logic 50 kW pobierz (pdf)
Gabaryty kotłów Pellets® Fuzzy Logic 75 kW pobierz (pdf)
Gabaryty kotłów Pellets® Fuzzy Logic 100 kW pobierz (pdf)