Ekologiczne kotłownie

Specjalizujemy się w wykonywaniu kompleksowo ekologicznych kotłowni na biomasę (granulat drzewny pelet), o każdej mocy grzewczej.

Każda nasza realizacja jest starannie przemyślana i zaprojektowana pod indywidualne potrzeby i możliwości techniczne. Dysponujemy wyszkoloną kadrą kierowniczą, techniczną oraz wykonawczą gwarantując sprawny przebieg inwestycji w zakresie:

  • Projektowania technologii
  • Doboru wszystkich urządzeń
  • Dostawy i montażu technologii
  • Uruchomienia, oraz serwis urządzeń
  • Projektowania    systemów    podawania    i magazynowania paliwa
  • Dostawy i montażu magazynów
  • Serwis
  • Dostawy paliwa
  • Stałej obsługi i dozoru kotłowni

Obecnie biomasa jest najbardziej popularnym i rozpowszechnionym odnawialnym źródłem ciepła. Wynika to z szerokich możliwości zastosowania systemów grzewczych na biomasę od budownictwa jednorodzinnego po energetykę zawodową. Ważnym czynnikiem jest także nieograniczony dostęp do biomasy w różnej postaci (pelet, zrębki, trociny, słoma) oraz możliwość obliczenia przewidywanych kosztów ogrzewania. Nie zależą one od czynników takich jak promienie słoneczne, temperatura gruntu lub powietrz, lecz od cen zakupu paliwa, które w przypadku biomasy, są stabilne. Jest to bardzo istotny i pomocny czynnik przy obliczaniu okresu zwrotu inwestycji, co ułatwia otrzymanie pomocowych środków finansowych. Kotłownie na biomasę stanowią znakomitą alternatywę dla kosztownych źródeł ciepła na gaz płynny ,olej opałowy i gaz ziemny. Przy modernizacji dotychczasowych kotłowni nie ma konieczności wymiany instalacji centralnego ogrzewania, oraz armatury kotłowni. Wymiana samego kotła oraz instalacja niezbędnej armatury pozwala na rozpoczęcie generowania oszczędności w każdym obiekcie. Kotłownie na biomasę stanowią główne źródło ciepła w obiektach, lecz mogą być wspomagane przez systemy kolektorów słonecznych, lub pompy ciepła.