Do kogo kierujemy ofertę?

Mówiąc w skrócie do wszystkich, którzy chcą płacić mało za ogrzewanie…

Zastosowanie oferowanych rozwiązań:

  • hotele, pensjonaty, sanatoria, SPA, pływalnie
  • hale magazynowe i produkcyjne
  • obiekty sportowe
  • budynki mieszkaniowe jedno i wielorodzinne
  • szkoły, przedszkola, urzędy, zakłady opieki zdrowotnej, PEC
  • spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe
  • obiekty inwentarskie i produkcji rolnej