Ecodopłata do solarów 45%...

 

Dopłaty do kredytów na kolektory słoneczne!!!

 

Zarząd NFOŚiGW podpisał 17 czerwca 2010 roku z sześcioma bankami umowy, uruchamiające program dopłat do kredytów bankowych na zakup i montaż kolektorów słonecznych do podgrzewania wody użytkowej.

Osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym nie podłączonym do sieci ciepłowniczej, poprzez banki, NFOŚiGW proponuje 45% dopłaty na zakup i montaż kolektorów słonecznych do ogrzewania wody użytkowej. 

Inwestorzy będą mogli liczyć na dofinansowanie kosztów:

 • sporządzenia projektu budowlano-wykonawczego,

zakupu:

logo wfos.jpg

 • kolektora słonecznego
 • nowego zasobnika wodnego,
 • automatyki,
 • aparatury pomiarowej i instalacji,
 • ciepłomierza

oraz

 • montażu zestawu.

Wszystkie banki przystępujące do programu zadeklarowały, że od sierpnia 2010 r. kredyty z 45% dotacją NFOŚiGW będą oferowane w placówkach banków i ich banków zrzeszonych – łącznie ok. 4,5 tysiąca placówek.

Szczegóły odnośnie programu NFOŚiGW

Wysokość dopłaty z NFOŚiGW wynosić będzie 45% brutto ww. kosztów poniesionych przez inwestora, która będzie obliczana proporcjonalnie do kosztów nie przekraczających 2.500 zł za metr kwadratowy powierzchni zainstalowanych kolektorów.

Na dopłaty NFOŚiGW zarezerwował 300 mln zł do wypłacenia w latach 2010-2014, co przekłada się na osiągnięcie efektu ekologicznego w postaci zainstalowania kolektorów słonecznych o łącznej powierzchni ponad 250 tys. m2 (ok. 25 boisk piłkarskich), dzięki którym można zredukować emisję CO2 o 36 tys. ton.

Procedura uzyskania kredytu z dopłatą NFOŚiGW

1) Należy zgłosić się do banku z wnioskami o:

 • udzielenie kredytu na zakup i montaż instalacji solarnej,
 • dopłatę z NFOŚiGW na spłatę 45% kapitału kredytu.

2) Otrzymany kredyt można przeznaczyć na sporządzenie projektu, zakup kolektorów i niezbędnej aparatury oraz montaż instalacji.

3) Aby otrzymać 45% dopłatę z NFOŚiGW, gdy instalacja będzie gotowa, musi zostać przeprowadzony jej odbiór techniczny przez uprawnionego do tego wykonawcę

lub inspektora nadzoru budowlanego.

4) Po przeprowadzeniu odbioru technicznego instalacji, wszystkie faktury za wykonanie projektu, zakup i montaż instalacji należy przedłożyć w banku.

UWAGA

Inwestor nie może przedłożyć bankowi faktur datowanych przed terminem złożenia wniosku o dotację i protokołu odbioru datowanego przed podpisaniem umowy z bankiem.

Dotacja do kredytu stanowi przychód osoby fizycznej i podlega opodatkowaniu,

o czym beneficjenci muszą pamiętać przy sporządzaniu rocznego zeznania podatkowego.

Poniżej lista banków, które przystąpiły do programu:

 • Bankiem Ochrony Środowiska S.A.
 • Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A.
 • Gospodarczym Bankiem Wielkopolski S.A.
 • Krakowskim Bankiem Spółdzielczym
 • Mazowieckim Bankiem Regionalnym S.A.
 • Warszawskim Bankiem Spółdzielczym.