Akcyza na węgiel...

Węgiel droższy o akcyzę...

wykres_wzrostu.jpg

Z początkiem przyszłego roku kończy się okres przejściowy na wprowadzenie akcyzy na węgiel. Zwolniony z tego podatku może być tylko ten wykorzystywany do produkcji energii elektrycznej i ciepła w kogeneracji.

"Rzeczpospolita" pisze, że obowiązujące przepisy przewidują opodatkowanie od 1 stycznia 2012 r. węgla akcyzą w wysokości 1,28 zł za GJ, czyli ok. 30 zł za tonę. Jednocześnie gazeta zwraca uwagę, że minimalne stawki akcyzy narzucane przez unijne przepisy wynoszą 0,15 Euro/GJ za węgiel przeznaczony do celów gospodarczych i 0,30 Euro/GJ za węgiel do zastosowań niegospodarczych (domowych).

"Rzeczpospolita" podreśla również, że zgodnie z unijną dyrektywą, między innymi węgiel wykorzystywany do produkcji energii elektrycznej i ciepła w kogeneracji oraz przez gospodarstwa domowe może być zwolniony z akcyzy. Dyrektywa ta umożliwia również wyłączenie z opodatkowania akcyzą węgla przenaczonego do redukcji chemicznej w procesach elektrolitycznych i metalurgicznych, a także w procesach mineralogicznych. Jednak na chwilę obecną nie wiadomo, czy takie rozwiązanie zostanie wprowadzone w Polsce.

 

źródło: "Rzeczpospolita"